Ved bortskaffelse af >1m3 jord, skal der i de fleste tilfælde foretages en analyse af jorden samt en anmeldelse om jordflytning til kommunen.

I forbindelse med jordflytninger er vi gerne behjælpelige med at fortage prøvetagning og analyser af jorden. Få den klassificeret samt anmelde jordflytningen til kommunen, samt til transport af jorden til et anlæg der kan modtage den klassificerede jord.

Vi har på vores plads en 1000 m2 overdækket miljøgodkendt jordkarteringsplads, der kan modtage jord til kartering til denne er klassificeret.